Rädda Kafjärden från industri!

Imorgon 30/4 kl 15-17 hälsar vi alla eskilstunabor välkomna till Fristadstorget. Vi delar med oss information om hur kommunen på bristande grunder godkänner bygglov för industriverksamhet i vårt vidöppna landskap ut mot sundbyholm.

9 Vindkraftverk a 151meter höga.

De har kört över oss som medborgare både som boende i området och som skattebetalare.

Det är i slutändan alla vi som får betala! Och just du som läser kanske hellre lägger pengarna på vård och omsorg.

Vi som är på plats är föreningen nej till vindkraftparken på kafjärden och duvhällen kringboende nu samarbetar vi för att få kommunen att förstå att de inte kan fortsätta med Vindindustri på lösa grunder!

RSS 2.0